יום רביעי, יולי 21, 2010

ציון אלימלך 11 רוצה לנסוע לאמריקה


ציון אלימלך האיש שלנו ממעלות רוצה לנסוע לאמריקה והחשוב ביותר לקבל ברכה מהרבי מלובביץ בברוקלין
ערך וצילם שרביט שלמה
21.07.10