יום ראשון, מאי 23, 2010

ממחזרים בקבוקים ועיתונים במעלות

הכלב רוני הצטרף לממחזרים בקבוקים ועיתונים במעלות21.05.2010