יום שלישי, מאי 25, 2010

.תושבים וותיקים חביבה צדיק יוצרים בבית הקשיש במעלות

חביבה צדיק מבית הקשיש במעלות מציירת בחוג לציור בסיוע לאה ליבליה
מדריכה חברתית רכזת מרכז יום ותושבים וותיקים ועולים חדשים צולם ע"י שלמה שרביט 25.05.10