יום שלישי, מאי 25, 2010

.תושבים וותיקים רוזטה בן שושן יוצרים בבית הקשיש במעלות

רוזטה בן שושן מבית הקשיש במעלות מציירת בחוג לציור בסיוע לאה ליבליה מדריכה חברתית רכזת מרכז יום ותושבים וותיקים ועולים חדשים צולם ע"י שלמה שרביט 25.05.10