יום שלישי, מאי 25, 2010

תושבים וותיקים זוהרה דהו יוצרים בבית הקשיש במעלות

זוהרה דהן מבית הקשיש במעלות מציירת בחוג לציור בסיוע לאה ליבליה
מדריכה חברתית רכזת מרכז יום ותושבים וותיקים ועולים חדשים צולם ע"י שלמה שרביט 25.05.10