יום שלישי, מאי 25, 2010

כינוס ועדת היגוי תוכנית משעול מטעם גוינט -ישראל במעלות

כינוס ועדת צוות היגוי תוכנית משעול מטעם גוינט-ישראל
לאור הצלחת התוכנית במעלות בשנת 2009 צוות ההיגוי אישר את הרחבת
התוכנית בשנת 2010 ברחוב קרן היסוד במעלות בראש הפרויקט הארצי
עומדת הגברת ענת ארצי צילם וערך שרביט שלמה 25.05.10